Ceny našich služeb

Až na drobné výjimky se obvykle s klienty sjednává hodinová odměna. Naše kancelář rozlišuje dvě sazby:

  • základní ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) za jednu hodinu práce
  • zvýšenou ve výši 1.500,- Kč (bez DPH) za jednu hodinu práce

Zvýšená sazba se užije ve zvláště složitých případech, jedná se především o poskytování právních služeb v cizím jazyce, nebo posuzování záležitostí s mezinárodním prvkem (smlouvy o přepravě podléhající Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), nebo kupní smlouva podléhající Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží).

Sazba odměny je vždy klientovi sdělena před započetím poskytování právních služeb.

Ve výjimečných případech je možné sjednat si pevnou odměnu za poskytnutí právní pomoci. Tato varianta je na místě zejména v případech, kdy doba poskytování právní služby je hůře postižitelná a zároveň se jedná o běžnou, pravidelně prováděnou činnost, u které je možné předem odhadnout náklady.

V případě dlouhodobé spolupráce je poskytnutí výhodnějších cen samozřejmostí.