Nabízíme Vám tyto služby

Kancelář se zaměřuje na poskytování komplexních právních služeb podnikatelům. Naše dosavadní zkušenosti totiž ukazují, že úzká spolupráce vede k podstatně efektivnějším výsledkům, než poskytování poradenství ad hoc.

Jako asi v každém jiném odvětví je totiž prevence podstatně účinnější, a tak i levnější, než následná „kůra“, která má v mnoha případech podobu pouhé minimalizace škod. Ačkoli se mohou zdát průběžné konzultace, např. v souvislosti s uzavíranými obchodními kontrakty, nákladnou zbytečností, jedna jediná zkušenost s následky nevhodně formulovaného ustanovení smlouvy Vás přesvědčí o opaku.

Samozřejmě můžete s tímto pohledem nesouhlasit. Důležité je, že v každém případě jste to Vy, kdo určuje v jakém rozsahu Vám bude právní pomoc poskytnuta. Jsme samozřejmě připraveni poskytnout Vám poradenství i v jednotlivých kauzách, popřípadě pro Vámi definovaný věcný okruh otázek.

Vyzkoušíte-li služby naší kanceláře, jistě sami zjistíte, jaká podoba právní pomoci Vám nejlépe vyhovuje. Naším úkolem pak bude maximálně Vaší představě vyhovět.

Základní okruhy, ve kterých je naše kancelář schopna Vám poskytnout právní pomoc jsou následující:

  • Právo obchodních společností – založení, přeměny
  • Obchodní smlouvy – kupní, o dílo, o přepravě (včetně CMR)
  • Cenné papíry – akcie, směnky
  • Pracovní právo – pracovní smlouvy, vnitřní předpisy
  • Daňové právo – řízení ve věci správy daní a poplatků
  • Občanské právo

Samozřejmostí je nejvyšší standart kvality poskytovaných služeb.

V případě, kdy klient potřebuje odpověď na otázku, která směřuje k natolik specifickému problému, že není v možnostech naší kanceláře na ni odpovědět (např. azylové právo, veřejné zakázky, problematiky řešená výhradně cizí právní úpravou), zprostředkujeme právní pomoc u specializované advokátní kanceláře.